Com-Sys TRADE
profesionální IT partner
na úrovni již 24 let

Produkty a služby

Bezpečnostní politika

Projekty BP, které naše společnost realizuje, vyplývají z obecných požadavků na zavedení systému řízení bezpečnosti informací v organizaci. Cílem projektu BP je najít takového dodavatele, který je schopen:

  • navrhnout bezpečnostní projekt
  • realizovat bezpečnostní projekt

Více o bezpečnostní politice

Komplexní ICT bezpečnost, zabezpečení přístupu k Internetu, Intranetu

Kompletní zabezpečení zákaznických informačních systémů je navrhováno vždy s ohledem na prostředí
a na konkrétní potřeby zákazníka. Základem jsou bezpečnostní brány (firewally), IDS/IPS, antiSpam systémy, URL filtering, antiVirové systémy, ochrana před únikem dat (DLP), silná autentizace, PKI, zabezpečené vzdálené přístupy IPSec/SSL, pravidelné penetrační testy a další.

Systémová integrace

Com-Sys TRADE spol. s r.o. vychází při realizaci projektů typu systémová integrace z důležitého předpokladu a to, že požadavky na informační systém a jeho integraci jsou odvozené z podnikových procesů a že systémová integrace je komplexní služba, výsledkem které je funkční podnikový informační systém. V případě generální dodávky ComSys plně přebírá odpovědnost za funkčnost celého podnikového informačního systému...

Více o systémové integraci

ICT infrastruktura

Na základě našich zkušeností a praxe v oblasti ICT infrastruktury poskytujeme služby pro komunikační infrastrukturu a operační prostředí informačních systémů, na kterých plně závisí dostupnost firemních aplikací, komunikačních procesů a služeb. Cílem je bezpečná dostupnost interních i externích aplikací a služeb pro uživatele.

Zabezpečené virtuální privátní sitě

VPN (Virtual Private Network) je technologie pro bezpečné vzdálené přístupy uživatelů a/nebo propojení vzdálených lokalit šifrovaným spojením prostřednictvím sítě Internet. Jsou založené na protokolech IPSec (případně SSL) a představují ekonomicky výhodnější, bezpečnou, variantu pronajatým okruhům nebo podobným technologiím, které byly využívány pro budování WAN.

Datová centra

Business Inteligence a analýza dat uložených v datových skladech patří k hlavním pilířům podnikání každého subjektu. Proto musí být data spravována tak, aby byla pro účely organizace dostupná vždy,
když jsou oprávněnou osobou vyžadována, a zároveň aby nebyla nechtěně pozměněna či dokonce zničena.

Datová centra jsou navrhována, budována a spravována s cílem být vždy spolehlivě dostupná, připravená s dostatečnou kapacitou, výpočetním výkonem, vždy dobře zabezpečená a optimalizovaná z hlediska energetické náročnosti.

Outsourcing

Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních – například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních – zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými
ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení (nákup serveru, komunikační infrastruktury) anebo služby (správa počítačové sítě nebo Internetového serveru, apod.)...

Více o outsourcingu

Konzultace

Pracovníci Com-Sys TRADE spol. s r.o.mají zkušenosti s budováním informačních systémů v rozsahu
od infrastruktury až po aplikační software. Na základě těchto zkušeností jsou schopni zákazníkovi poskytovat konzultace, při nichž získá základní přehled o možných řešeních konkrétních záležitostí.
To mu pomůže orientovat se v dané problematice.

Více o konzultacích

Služba projektového řízení v IT

Služba projektového řízení je určena všem zákazníkům, kteří potřebují profesionálně řídit své IT projekty. Projektoví manažeři společnosti Com-Sys TRADE spol. s r.o. zajistí spolehlivé dosažení projektových cílů s důrazem na dodržení rozpočtu projektu i termínů realizačních etap.

Internetový marketing

Poskytujeme služby v rámci internetového marketingu, jako jsou především tvorba webových stránek, vývoj webových aplikací, programování (PHP, MySQL, jQuery, ExtJS, HTML, CSS, ev. Python). Dále řešíme optimalizaci webových stránek a správu PPC kampaní. V oblasti analýz a poradenství připravujeme marketingovou analýzu, analýzy použitelnosti, přístupnosti a návštěvnosti. Pro ucelení nabídky poskytujeme komplexní správu www stránek. V rámci námi připravených projektů zajišťujeme i profesionální webhosting.

Kontaktujte nás

tel.: +420 222 866 111
fax: +420 222 866 112
email: info@comsys.cz

sídlo společnosti:
mapa
Jagellonská 2427/19
Praha 3 - Vinohrady
13000 Česká republika

zobrazit na mapě

kontaktní formulář

Certifikace

Cisco
Oracle
více certifikace

Jistota za plný počet


© 1991 - 2017 Com-Sys TRADE, developed by Treo Media tisk stránky