VPN (Virtual Private Network) je technologie pro bezpečné vzdálené přístupy uživatelů a/nebo propojení vzdálených lokalit šifrovaným spojením prostřednictvím sítě Internet. Jsou založené na protokolech IPSec (případně SSL) a představují ekonomicky výhodnější, bezpečnou, variantu pronajatým okruhům nebo podobným technologiím, které byly využívány pro budování WAN.

Hledáte jinou službu?