V rámci této služby nebo spíše služeb je analyzována možnost využití stávajících klíčových technologických komponent IT/IS a také nezbytných lidských zdrojů.

S využitím našich odborných znalostí a zkušeností, navíc podpořenými technickými možnostmi a přímými kontakty s výrobci, jsme schopni se podílet na tvorbě garantovaného návrhu technického a aplikačního řešení, které Vám ušetří čas i prostředky při rozhodování i při samotné realizaci.

Výsledkem těchto studií je možné zpracování variant řešení s doporučením nejvhodnější volby. U definovaných variant jsou popsány silné a slabé stránky, harmonogram a oceněna finanční náročnost.

Hledáte jinou službu?