Realizované zakázky

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  |  Dodávky výpočetní techniky pro VFN v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Dodávky výpočetní techniky pro VFN v Praze

Upgrade částí technologií datacenter, instalace a implementace do stávajícího prostředí včetně 3-leté záruky a podpory.

Pražské služby a.s.  |  Doplnění virtualizačního desktopového prostředí

Pražské služby a.s. | Doplnění virtualizačního desktopového prostředí

Dodávka serverů a diskových polí HPE, včetně instalace a implementace do stávajícího prostředí včetně 3-leté záruky a podpory.

Jihočeský kraj  |  Rozšíření stávající sítě LAN o bezdrátovou část WiFi na technologii Cisco Systems.

Jihočeský kraj | Rozšíření stávající sítě LAN o bezdrátovou část WiFi na technologii Cisco Systems.

Celý projekt byl realizován jako komplexní dodávka včetně projektového vedení, služeb architekta informačních systémů a specialistů.

Česká republika – Ministerstvo vnitra  |  Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR

Česká republika – Ministerstvo vnitra | Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR

Předmětem plnění byla dodávka SW a HW technologií a jejich integrace s HW technologiemi za účelem vybudování automatizovaného monitorovacího systému pro sběr, korelaci a vyhodnocování bezpečnostních událostí a incidentů v prostředí ICT Policie ČR a to v souladu s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a platných vyhlášek a dále pak posílení databázové vrstvy.