Projekty BP, které naše společnost realizuje, vyplývají z obecných požadavků na zavedení systému řízení bezpečnosti informací v organizaci.

Cílem projektu BP je najít takového dodavatele, který je schopen:

  • navrhnout bezpečnostní projekt
  • realizovat bezpečnostní projekt

Zpravidla jsou požadavky vymezeny tak, že projekt obsahuje důležité body, jako jsou:

  • provedení analýzy rizik
  • návrh protiopatření ke zjištěným nepřijatelným rizikům
  • plán implementace vybraných protiopatření
  • odborná asistence při provedení implementace
  • bezpečnostní audit dosaženého stavu

Hledáte jinou službu?